Klinkerwerken

Offerte aanvragen aan Vandemoortele W?

Via uwOffertes.be kom je in contact met verschillende professionals, zij zullen je indien mogelijk een passende prijs of offerte opstellen. Vraag hier je offerte aan bij Vandemoortele W.

Bedrijfsgegevens van Vandemoortele W

Bedrijsnaam:
Vandemoortele W
Adres:
Sneppestraat 46, 8560 Wevelgem
E-mailadres:
Telefoonnummer:
+32473754767
BTW:
BE0810.550.608
Website:
http://www.tuinenvandemoortele.be/
Projecten:
Reviews: Vandemoortele W
Andere platformen:

Vraag hier je offerte aan

Activitieten van Vandemoortele W

Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Algemene reiniging van gebouwen
Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Gevelreiniging
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Installatie van stores en zonneschermen
Isolatiewerkzaamheden
Landschapsverzorging
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Proefboren en boren
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Ruimen van bouwterreinen
Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw