Klinkerwerken

Offerte aanvragen aan Nooyens Guy?

Via uwOffertes.be kom je in contact met verschillende professionals, zij zullen je indien mogelijk een passende prijs of offerte opstellen. Vraag hier je offerte aan bij Nooyens Guy.

Bedrijfsgegevens van Nooyens Guy

Bedrijsnaam:
Nooyens Guy
Adres:
Gierlebaan 91, 2275 Lille
E-mailadres:
Telefoonnummer:
+3214430129
BTW:
BE0476.498.345
Website:
Onbekend
Projecten:
Reviews: Nooyens Guy
Andere platformen:

Vraag hier je offerte aan

Activitieten van Nooyens Guy

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Algemene metaalbewerking
Baggerwerken
Baggerwerken
Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Bouw van autowegen en andere wegen
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Bouwrijp maken van terreinen
Chapewerken
de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
de drainage van land- en bosbouwgrond
de groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
de installatie van stores en zonneschermen
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
de montage van serres, veranda's enz. in metaal
de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.
de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, sli
Drainage van land- en bosbouwgrond
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Grondverzet
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
het ruimen van bouwterreinen
het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
het schilderen van metalen constructies
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
het uitvoeren van baggerwerken
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
het verven, graveren en bedrukken van metaal.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Installatie van stores en zonneschermen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden
Isolatiewerkzaamheden
Metaalschrijnwerk
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Musea en monumentenzorg
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
onderneming voor het aanbrengen van chape
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens
onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Overige waterbouw
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Proefboren en boren
Proefboren en boren
Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Projectontwikkeling voor woningbouw
Ruimen van bouwterreinen
Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sanering en ander afvalbeheer
Sanering en dergelijke activiteiten
Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Schilderen van metalen constructies
Schrijnwerk
Schrijnwerk van hout of van kunststof
Slopen
Slopen van gebouwen
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Uitvoeren van baggerwerken
Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Verspanend bewerken van metalen
Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.
Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke
Verven, graveren en bedrukken van metaal
Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
Landschapsverzorging
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw