Offerte aanvragen van Bouwwerken Johan Knapen

Via uwOffertes.be kom je in contact met verschillende professionals, zij zullen je indien mogelijk een passende prijs of offerte opstellen. Vraag hier je offerte aan bij Bouwwerken Johan Knapen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijsnaam:

Bouwwerken Johan Knapen

Adres:

Relindisstraat 13, 3800 Sint-Truiden

E-mailadres:

Telefoonnummer:

BTW:

BE0843.841.602

Sociale media:

Reviews:

Vraag je offerte aan bij Bouwwerken Johan Knapen

Activitieten van Bouwwerken Johan Knapen

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Bouw van autowegen en andere wegen
Bouw van bruggen en tunnels
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Bouw van rioleringen
Bouw van sierschouwen en open haarden
Bouw van water- en gasdistributienetten
Bouwrijp maken van terreinen
Chapewerken
Drainage van land- en bosbouwgrond
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Gevelreiniging
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Isolatiewerkzaamheden
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Reparatie van elektrische apparatuur
Reparatie van producten van metaal
Restaureren van bouwwerken
Ruimen van bouwterreinen
Slopen
Stukadoorswerk
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen